Pavol Balák – Poistenie & Financie

poplatok za poistenie

Životné poistenie bude v roku 2022 drahšie

Čo spôsobí nárast ceny životných poistení?

Cena životného poistenia závisí od rôznych faktorov:

 • Rizikovosť povolania
 • Športová aktivita a úroveň vykonávaných športov
 • Zdravotný stav – choroby a ťažké diagnózy z minulosti
 • Mzda a pracovnoprávny vzťah
 • Výška
 • Váha
 • Dĺžka trvania poistnej zmluvy
 • Rozsah krytia
 • Vek

Najdôležitejšia veličina je práve Vek. Najväčší rozdiel zbadáte práve na prelome rokov. Nie je jedno, či si napríklad zmluvu životného poistenia uzatvoríte s platnosťou od 31.12.2021 alebo až s platnosťou od 1.1.2022. Jeden deň a cena poistenia môže byť celkom iná.

V algoritme poisťovne platí, že začiatkom nového roka ste o rok starší. A čím ste starší, tým je vyššie riziko vzniku rôznych ochorení a taktiež smrti.  To je dôvod prečo kalkulačky ukážu vyššiu konečnú sumu za poistenie. 

O koľko budú ceny rásť?

Zdražovať sa bude v poisťovniach ktoré majú vo svojich algoritmoch zahrnutý tzv. technický vek. To znamená, že berú do úvahy rok narodenia (nie dátum narodenia).

Aby ste mali lepšiu predstavu, o koľko poistenie zdražie od nového roka. Pripravil som porovnanie poistiek. Náš model sa volá Jozef, je narodený v roku 1995 a pracuje ako operátor v strojárskej výrobe. Vo svojom voľnom čase sa venuje bežným športom na rekreačnej úrovni – obľubuje turistiku a beh. Váži 73 kg a má výšku 177 cm, nefajčí a jeho zdravotný stav je celkovo dobrý.

Modelujeme pre neho životné poistenie s rovnakým rozsahom krytia, avšak so začiatkom platnosti poistnej zmluvy od:

 • 1) 31.12.2021 – vstupný vek 30 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 34 rokov
 • 2) 1.1.2022 – vstupný vek 31 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 33 rokov

Poistné riziká namodelované v zmluve:

 • Smrť – poistná suma: 20 000 €
 • Kritické ochorenia – poistná suma: 20 000 €
 • Trvalé následky úrazu s progresiou – poistná suma: 30 000 €
 • Invalidita od 40% – poistná suma: 25 000 €
 • Dlhodobá pracovná neschopnosť – poistná suma: 10 € / deň
 Cena 1)Cena 2)RozdielÚspora
B-A v %za 35 rokov
Poisťovňa A58,95 €62,30 €3,35%           1 407 €
Poisťovňa B63,51 €67,14 €3,63%           1 525 €
Poisťovňa C83,87 €86,85 €2,98%           1 252 €
Poisťovňa D86,11 €89,16 €3,05%           1 281 €
Poisťovňa E102,80 €105,67 €2,87%           1 205 €

Čo to znamená?

Poistenie uzatvorené v roku 2022 bude drahšie o 2 až 4% ako v roku 2021. A o aj napriek tomu, že poistná doba kalkulovaná v roku 2021 je 34 rokov a v roku 2022 je 33 rokov.  

Ak sa stihnete poistiť ešte tento rok, celkovo môžete na poplatkoch poisťovni ušetriť až 1,5 násobok sumy akú zaplatíte budúci rok.

Kto by určite mal mať životné poistenie?

Úrazové alebo aj rizikové životné poistenie nahrádza výpadok príjmu spôsobený ťažkými následkami úrazov či chorôb. Mali by ho mať predovšetkým ľudia, ktorí:

 • Sú živiteľmi rodiny – najmä od nich závisí chod domácnosti po finančnej stránke
 • Nemajú vytvorené dostatočne veľké finančné rezervy na prekonanie neočakávaných výpadkov príjmu
 • Majú veľké záväzky vyžadujúce permanentné splácanie – hypotéka, spotrebné úvery, …
 • Si chcú chrániť svoj životný príjem – keď ich ťažký úraz/choroba oberú o schopnosť plnohodnotne zarábať

Zdroje:

https://ako-investovat.sk/poponahlajte-sa-zivotne-poistenie-bude-od-roku-2022-drahsie/?fbclid=IwAR06W6Lo7ma4RhrQJQ316WXemrjWySZjEjkiGXihlvVA21ZineBnUyyWpMc

www.financievpohode.sk/zivotne-poistenie-v-roku-2022-zdrazie/

Verified by MonsterInsights