Pavol Balák – Poistenie & Financie

Silvester a poistenie

Na čo si musíte dávať pozor na Silvestra, aby ste mali pokojný nový rok

Čoskoro je tu Silvester a s ním súvisí aj oslava nového roka. Podniky, kde sa každoročne slávi Silvester, budú tento rok pravdepodobne zatvorené. To znamená, že väčšina ľudí bude oslavovať príchod Nového roka doma. Pyrotechnika je v predaji už nejaký ten čas pred oslavou nového roka, s tým je spojený vyšší výskyt neodbornej manipulácie s pyrotechnikou a to môže priniesť rôzne problémy. Viete, kedy máte nárok na to, aby vám poisťovňa preplatila škodu či ujmu, ktorú ste niekomu spôsobili na zdraví alebo majetku?

Dávajte si na pyrotechniku poriadny pozor

Zlá manipulácia s pyrotechnikou môže spôsobiť škody na zdraví a majetku, ktoré sa môžu vyšplhať až do niekoľkých desiatok tisíc eur. Pritom, ak spôsobíte pri púšťaní amatérskych ohňostrojov škodu alebo ujmu na zdraví, nemôžete sa spoľahnúť, že z poistenia zodpovednosti pokryjete všetko.

Ak bola pyrotechnika odpálená správne, podľa návodu. Poškodený má nárok na náhradu škody. Poistenie zodpovednosti je možné uplatniť len v prípade, že škoda je spôsobená tretej osobe.

Aké poistenie môže využiť poškodený, v prípade ak mu bola spôsobená škoda alebo ujma na zdraví?

Ak bola pyrotechnika odpálená správne, podľa návodu, škodu alebo ujmu na zdraví si môžete uplatniť z tzv. Občianskej zodpovednosti vinníka. To býva  súčasťou poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti. Poistenie občianskej zodpovednosti možno dojednať aj samostatne, bez nutnosti mať poistenie na majetok (byt, dom či domácnosť). Poistenie občianskej zodpovednosti kryje podobné prípady neúmyselného zanedbania všetkých príslušníkov tejto domácnosti podľa dohodnutého limitu.

Je nutné dodať, že z poistenia zodpovednosti môžete hradiť škodu na majetku alebo ujmu na zdraví iba iných osôb, nie na Vašom vlastnom majetku a zdraví.

A akú úlohu tu hrá alkohol?

Nový rok sa zvykne oslavovať a k tomu nepochybne patrí aj zvýšené množstvo konzumácie alkoholu. Pod vplyvom alkoholu ľudia často preceňujú svoje sily, majú zhoršené reakcie a sú menej opatrní. Na to si poisťovne dávajú veľký pozor a vždy zisťujú, či a ako veľmi sa podpísala konzumácia alkoholu na vzniku a výške vzniknutej škody alebo ujmy na zdraví. Ak je tento účinok v príčinnej súvislosti, má poisťovňa právo na náhradu toho, čo poškodenému za vinníka plnila.

Čo musíte robiť, ak Vám niekto spôsobí škodu na majetku a nepoznáte vinníka?

V takých prípadoch nezostáva nič iné, len uplatniť nárok na náhradu z vlastného poistenia, či už auta alebo nehnuteľnosti. Poisťovňa sa na takýto prípad pozerá ako na vandalizmus s nezisteným vinníkom. Musíte ale nahlásiť škodu polícii a ponechať jej lehotu na pátranie po páchateľovi. Až keď je šetrenie písomne uzavreté ako neúspešné, môžete žiadať odškodnenie u svojej poisťovne.

Verified by MonsterInsights