Pavol Balák – Poistenie & Financie

seniors, care for the elderly, protection-1505935.jpg

Ako sa zmení druhý pilier v roku 2023

Ako ste už mnohí zachytili, v roku 2023 vyšla na svetlo sveta nová novela starobného dôchodkového sporenia. Táto novela prinesie množstvo zmien a noviniek. Tieto zmeny majú za cieľ zvýšiť transparentnosť a efektívnosť tohto dôchodkového systému a zabezpečiť dostatočný dôchodok pre obyvateľov Slovenska. Nebudem sa venovať všetkým, ale vyberiem iba pár bodov, ktoré by vás mohli zaujímať.

Povinný vstup do II. piliera

Jednou z najvýznamnejších zmien je povinný vstup do druhého dôchodkového piliera od 1. mája 2023. To znamená, že každý, kto je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, bude musieť automaticky prispievať aj do druhého piliera. Z tohto pravidla budú výnimky len v prípade, ak sa občan rozhodne aktívne odmietnuť príspevok do druhého piliera.

Predĺženie veku pre vstup do druhého piliera

S novými zmenami taktiež prichádza aj zmena veku, do ktorého môže občan vstúpiť do druhého piliera. Od 1. mája 2023 bude možné vstúpiť do druhého piliera až do veku 40 rokov, zatiaľ čo v minulosti to bolo len do 35 rokov. Týmto sa zvyšuje počet potenciálnych prispievateľov do druhého piliera a zabezpečuje sa vyšší príjem do systému.

Výška príspevkov sa bude opäť meniť.

Vyznať sa v tom koľko percent ide do prvého piliera a koľko do druhého býva dakedy celá veda. Tento rok sa to opäť menilo (a verím, že sa ešte bude). Momentálne je to takto: Príspevok do II. piliera v rokoch 2023 a 2024 zostane vo výške 5,5 %. V rokoch 2025 a 2026 bude vo výške 5,75 %. Od roku 2027 to bude 6 % z vymeriavacieho základu. 

Príspevok do II. piliera v rokoch 2023 a 2024 zostane vo výške 5,5 %. V rokoch 2025 a 2026 bude vo výške 5,75 %. Od roku 2027 to bude 6 % z vymeriavacieho základu.

Viem, že z týchto čísel sa množstvu z vás pomotá hlava. Tak čo si z toho zobrať? Aj 5,5% ktoré si môžete vkladať na svoj vlastný účet a mať pod kontrolou je lepšie ako 0% (a teda, že všetko budete dávať štátu do I. piliera).  

financial equalization, help, stock exchange-1015266.jpg

A aké sú výhody druhého piliera?

Druhý dôchodkový pilier má mnoho výhod. Jednou z hlavných výhod je, že v ňom máte možnosť samostatne rozhodovať o tom, ako sa budú investovať vaše príspevky. To znamená, že môžete mať vplyv na výšku svojho budúceho dôchodku a optimalizovať svoje investície podľa svojich potrieb a preferencií. Okrem toho ste v ňom oslobodení od dane a v prípade úmrtia sa peniaze odkážu osobe uvedenej na účastníckej zmluve.

Komu sa ten druhý pilier oplatí?

Čím väčšia je vaša výplata a tým pádom aj odvody do sociálnej poisťovne, tým sa vám to oplatí viac. Je to preto, že podľa aktuálnych zákonov nemôžete mať väčší dôchodok ako je 1,25 násobok priemernej mzdy. Ak máte plat väčší ako je 1,25 násobok priemernej mzdy, tak sa vám bude dôchodok krátiť a ostatok sa prerozdelí chudobnejším. 

Ak ale máte uzatvorený druhý pilier, približne 1/3 z odvodov do sociálnej poisťovne si odvediete na svoj vlastný účet a tým pádom si budete môcť navýšiť dôchodok sami. 

Do druhého piliera ale môžu vstúpiť všetci aj SZČO alebo študenti na brigáde, stačí ak odvádzate príspevky do sociálnej poisťovne. 

Verified by MonsterInsights