Pavol Balák – Poistenie & Financie

Dôchodkové piliere

V roku 2006 pracovalo až 5,71 ľudí na jedného dôchodcu.
V roku
2050 to bude iba 1,9 ľudí na jedného dôchodcu.

Údaje zo Štatistického úradu SR a MPSVR SR (Dôvodná správa k zákonu o sociálnom poistení)

Dôchodkový systém na Slovensku

Reforma slovenského dôchodkového systému

V roku 2003 Slovenský republika prišla k rozsiahlej reforme dôchodkového systému.
Na základe toho sa zmenil jednopilierový systém na trojpilierový systém.

Tento systém vychádza z presvedčenia, že ľudia by v starobe nemali ostať závislý iba od jedného zdroja a to hlavne pri nepriaznivom demografickom vývoji, ktorý sledujeme už roky.

Povinné dôchodkové poistenie

Je spravovaný Sociálnou poisťovňou. Prostriedky ktoré sú vyzbierané z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne prerozdeľujú dôchodcom vo forme dôchodkov.

Starobné dôchodkové sporenie

Funguje prostredníctvom sporenia si na osobnom účte. Tieto účty spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Vložené prostriedky sa investujú na finančných trhoch a tak sa zhodnocujú.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Funguje prostredníctvom zhodnocovania majetku z dobrovoľných príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov. Príspevky sa vkladajú na účty, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Od čoho bude závisieť výška vášho dôchodku?

 • Od počtu odpracovaných rokov poistenca v I. pilieri
 • Od príjmov poistenca počas celého pracovného života
 • Od aktuálnej dôchodkovej hodnoty
 • Od veku odchodu do dôchodku
 • Od množstva vlastných úspor
 • Od toho, či ste zapojený do 2. a 3. piliera alebo nie

Odvody na starobné sporenie

V súčasnosti odvody na starobné sporenie predstavujú 18% z vymeriavacého základu s prislušným legislatívnym obmedzením v danom roku.

Z týchto 18% odvodov 12,5% ostáva v Sociálnej poisťovni a 5,5% si môžete previesť na váš súkromný účet v DSS.

z 18% si môžete odviesť na svoj súkromný účet
0 %

Do akých fondov môžete investovať v 2. a 3. pilieri?

Dlhopisové fondy

Tieto fondy nakupujú do svojho portfólia hlavne dlhopisy (obligácie) ktoré vydáva štát alebo podniky. Sú určené pre investorov ktorí chcú investovať na obdobie jeden až troch rokov.

Akciové fondy

Akciové fondy sú výnosnejšie ale zároveň volatilnejšie ako dlhopisové fondy. Oplatí sa do nich investovať pri dlhšom časovom horizonte ako je 5 rokov.

Indexové fondy

Podstatou indexových fondov je, že tieto fondy sa nesnažia prekonať trh ale iba kopírujú index akcií. Je to skvelá voľba pri dlhodobom investovaní.

5 hlavných dôvody, prečo by ste si mali sporiť na dôchodok už teraz

Vaše dôchodky budú nižšie a ceny vyššie

Valorizácia dôchodkov nebude stíhať držať krok s rýchlosťou akou rastú ceny potravín, liekov alebo služieb. Na váš dôchodok bude pracovať menej ľudí ako pracuje teraz. To všetko zhorší kvalitu vášho života.

Demografia budúcim dôchodcom nepraje

Musíme sa pripraviť na výrazné demografické zmeny. Čoraz viacej sa rodí menej detí a ľudí v dôchodkovom veku pribúda. To neznamená nič iné, len to, že dôchodky sa znížia.

Čím skôr začnete so sporením, tým budete mať vyšší dôchodok

Princíp dlhodobého a pravidelného sporenia znamená, že čím skôr po vstupe na trh práce si začnete sporiť na dôchodok tým ho budete mať vyšší.

Do 35. roka života môžete vstúpiť do II. piliera

Ak budete vstup do II. piliera odkladať, môže sa stať že vám tento vlak ujde. Ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, môžete si odkladať časť odvodov na svoj súkromný účet. V konečnom dôsledku vám to na dôchodku môže pridať 150 až 300€.

Vek vám na zdraví nepridá

Druhý pilier bol na Slovensku spustený v roku 2004 Je dobrovoľný a ľudia doň môžu vstúpiť do veku 35 roka svojho života. Druhý pilier tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Občania potom poberajú dôchodok z dvoch zdrojov a nie sú

II. pilier
Starobné dôchodkové sporenie

Čo to vlastne je ten II. pilier?

Druhý pilier bol na Slovensku spustený v roku 2004 Je dobrovoľný a ľudia doň môžu vstúpiť do veku 35 roka svojho života. Druhý pilier tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Občania potom poberajú dôchodok z dvoch zdrojov a nie sú odkázaný iba na dôchodok z prvého piliera.

Aké sú výhody vstupu do II. piliera?

 • Nie ste odkázaný iba na prvý pilier
 • V dôchodku budete mať dva zdroje príjmu
 • Vstup do II. piliera je zadarmo
 • Majetok v druhom pilieri je oslobodený od dane
 • Kedykoľvek si môžete zmeniť fond, podľa toho ako vám to vyhovuje
 • II. pilier je dedičný
 • Úspory si môžete dať vyplatiť aj v hotovosti
 • Počas materskej dovolenky za vás sporí štát

Platí sa za vstup do II. piliera?

Za vstup do druhého piliera nič neplatíte. Taktiež počas sporenia nič neplatíte, pretože na tento účet sa pripisuje časť odvodov, ktoré tak či tak platíte na dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne. To znamená, že pri II. pilieri neplatíte nič z vlastných peňazí.

S akými spoločnosťami spolupracujeme?

Vstup do druhého piliera je určite správny krok, ak si chcete navýšiť váš dôchodok a ak nechcete byť závislý iba od jedného zdroja príjmu v dôchodkovom veku.

III. pilier
Doplnkové dôchodkové sporenie

Čo to vlastne je ten III. pilier?

Vstupom do III. piliera si dobrovoľne sporíte na svoj osobný účet pre zabezpečenie sa na dôchodok. Príspevky tam môžu vkladať tak ako zamestnanci tak aj zamestnávatelia. Vďaka III. pilieru získate ďalší zdroj príjmu na vašom dôchodku.

Komu sa III. pilier najviac oplatí?

 • Najviac sa oplatí zamestnancom, ktorým doňho prispieva zamestnávateľ
 • Taktiež ho môžu využiť študenti, dohodári alebo brigádnici (pri vkladaní sumy 15 € mesačne si môžu uplatniť maxiálny daňový bonus)
 • Zamestnávateľom, pretože si môžu svoje príspevky odpočítať z daní až do výšky 6 % z vymeriavacieho základu každého zo zamestnancov

Kedy si môžete vybrať nasporené peniaze z III. piliera?

Nasporené peniaze z 3. piliera si môžete vybrať aj skôr ako pri odchode do dôchodku. Vybrať si ich môžete najskôr po 10 rokoch od trvania zmluvy. Následne si ich môžete vybrať po ďalších 10 rokoch a tak ďalej.

S akými spoločnosťami spolupracujeme?

Pomôžem Vám so správnym nastavením a založením II. a III. piliera.

Pomôžem Vám so zabezpečením na dôchodok.

Pomôžem vám s analýzou, správnym nastavením fondov a so založením starobného a doplnkového dôchodkového sporenia a to úplne zadarmo.

Prečo nie som len ďalší "finančňák"?

 • Najprv zisťujem potreby mojich klientov a až potom navrhujem riešenia
 • Zabezpečujem bezplatný servis po celý čas platnosti zmluvy
 • Môžete sa na mňa obrátiť kedykoľvek

Ako s nami prebieha spolupráca?

Zisťovanie vašich potrieb

Po oslovení urobíme krátku analýzu aby sme vedeli správne nastaviť aký fond je pre vás najvýhodnejší.

Konzultácia na doladenie detailov

Následne sa urobí doladenie detailov a zmlúv. Celý proces trvá do 15 minút.

Dotiahnutie zmluvy

Nakoniec sa dokončia všetky detaily, odošľú sa údaje do dôchodkovej spoločnosti a zanesú sa potrebné dokumenty.

Stále vám niečo nie je na 100% jasné?

Zavolajte nám na číslo +421 903 939 200
Napíšte nám e-mail na: pavol.balak@insia.com

15 minúť vášho života rozhodne o vašom dôchodku. Môžete si ho takto vylepšiť o 200 až 400€ / mesačne.

Verified by MonsterInsights