Pavol Balák – Poistenie & Financie

Ako si správne nastaviť a vybrať poistenie hypotéky

Poistenie hypotéky je dôležité z niekoľkých dôvodov. V prípade nečakaných udalostí, ako sú choroby, úmrtia alebo pri práceneschopnosti, vám poistenie pomôže udržať vašu schopnosť splácať hypotéku a predchádzať možnej exekúcii. Ďalším výhodným aspektom je psychologický komfort, alebo inak povedané, že môžete pokojne spávať. Celkovo vzaté, poistenie hypotéky je základnou súčasťou finančnej bezpečnosti a môže vás chrániť pred finančnými ťažkosťami v prípade neočakávaných udalostí. V tomto článku si rozoberieme všetko, čo budete potrebovať vedieť o poistení úverov.

Poistenie hypotéky sa nazývaj aj poistenie voči 1. riziku, je to súčasť životného poistenia ako súčasť rizikovej zložky. Hypotéku si môžete poistiť aj priamo v banke, v bankách sa to nazýva „Poistenie schopnosti splácať úver“. Toto poistenie poskytuje ochranu vlastníkom nehnuteľností voči rôznym rizikám. Klient uzatvára poistnú zmluvu s poisťovňou a pravidelne platí poistné. V prípade, že nastane udalosť, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na schopnosť splácať hypotéku, ako je vážna choroba alebo úmrtie, poisťovňa môže preplatiť hypotéku. To poskytuje klientovi istotu, že jeho nehnuteľnosť nebude ohrozená finančnými problémami spojenými s týmito udalosťami (napríklad exekútorom) a tým pádom sa môže lepšie sústrediť na svoje financie a rodinnú pohodu.

Ako to je s poistením hypotéky priamo v bankách?

Ešte predtým ako podrobne rozoberiem jednotlivé pripoistenia a nastavenie poistenia sa pristavím k poisteniu úveru od bánk.

Pri vybavovaní hypotéky vás v bankách môžu presviedčať k tomu aby ste rovno poistili u nich. Na prvú to znie ako dobrý nápad. Však to budete mať v jednom balíku, no nie?
Poistenie od bánk alebo aj bankopoistenie má ale pár háčikov. Prvým je, že hypotéku môžete v budúcnosti refinancovať a toto poistenie vám pritom zanikne. V ďalšej banke už ale nemusíte získať poistenie tak výhodne ako ste ho mali pri braní úveru a to z dôvodu, že budete mať o pár rokov naviac a taktiež vám môže pribudnúť nejaká choroba, ktorá vám poistenie pekne predraží.

Preto moje vrelé odporučenie je: Uzatvorte si životné poistenie radšej v poisťovni. Budete tak mať oveľa väčšiu moc nad situáciou a oveľa väčšiu flexibilitu.

Ďalší dôležitý argument je, že v banke si môžete vybrať iba zo 2 až 4 balíkov (je to podľa banky) ktoré sú preddefinované. V poisťovni si môžete poistenie nastaviť oveľa viac komplexnejšie. Posledný argument je veľmi slabé preverovanie zdravotného stavu v banke.

Okrem toho banky ponúkajú poistenie straty zamestnania. Znie to celkom lákavo ale opak je pravdou. Toto pripoistenie môžete využiť iba v špecifických situáciách, ako sú organizačné zmeny vo firme, zrušenie firmy alebo presťahovanie firmy. Zaujímavé by to bolo, keby ste mali pripoistené prípady ako je prepustenie z práce, výpoveď, odchod zamestnanca alebo zmena zamestnania. To ale v tomto produkte nenájdete.

Čiže moje odporúčanie je uzatvárať poistenie hypotéky vždy cez poisťovňu.

Princíp hypopoistenia

Na začiatok je dôležité povedať, že hypopoistenie je prvok ktorý sa nachádza v Rizikovom Životnom poistení. Čiže, vy si môžete poistiť iba úver ale najčastejšie sa to kombinuje aj s ďalšími pripoisteniami ako poistenie denného odškodného pri úraze, poistenie chirurgického zákroku alebo kritických chorôb. Tieto pripoistenia sa volia na základe konkrétnej životnej a finančnej situácie každého človeka zvlášť.

Princíp poistenia hypotéky obsahuje dve hlavné pripoistenia a to riziko smrti a invalidity s klesajúcou poistnou sumou (poistiť si môžete aj jednu z týchto pripoistení). Ideálne ale je, keď vaša poistka zahŕňa oba aspekty – smrť a invaliditu.

Poistné plnenie je vyplácané iba raz. Buď v prípade úmrtia alebo invalidity. Čiže po dosiahnutí prvej poistnej udalosti sa poistenie ukončuje.

Poistné sumy sú poistené na klesajúcu hodnotu. To znamená, že počiatočná poistná suma je stanovená na určitú hodnotu, ktorá sa postupne znižuje o istý percentuálny podiel počas dohodnutej poistnej doby.

Napríklad, vaše poistenie je na poistnú sumu 100 000€ a poistná doba je 30 rokov. Čiže poistná suma sa každý rok zníži o 3333€. Po 15 rokov teda budete poistený stále na 50 000€.

Zdieľané riziko smrti a invalidity má svoj význam. V prípade úmrtia nie je potrebné riešiť invaliditu, a pozostalí môžu použiť zostatok poistky na úhradu úveru alebo hypotéky. V prípade invalidity dostanete poistné plnenie, ktoré môžete použiť na rôzne spôsoby, vrátane splácania hypotéky, pokrytia životných nákladov, investovania alebo vytvorenia príjmu, ak budete schopní pracovať. Konkrétna voľba závisí od individuálnych potrieb a situácie každého jednotlivca.

Ďalšie doporučené pripoistenia

Ako som spomínal vyššie, v rizikovom životnom poistení nie ste obmedzený na balíček ktorý vám vybrala banka ale môžete si pripoistiť aj iné riziká na základe toho čo považujete za dôležité.

Tieto tri pripoistenia sú podľa mňa taktiež veľmi dôležité:

Kritické choroby – v jednoduchosti povedané, dostanete poistné plnenie v prípade, že ochoriete na jednu z chorôb ktoré máte v poistných podmienkach. Ide o choroby ako rakovina, mŕtvica a iné. Je to jedno z najdôležitejších pripoistení, pretože choroba si nevyberá.

Ako sa ale hovorí v diabol sa skrýva v detailoch. Preto je potrebné rozlišovať o aké balíky kritických chorôb sa jedná. Na výber sú základné, rozšírené, pre ženy alebo pre mužov. Taktiež je dôležité pozerať na to v ktorých podmienkach je ako zadefinovaný karcinóm in situ (ide o začiatočné štádium rakoviny) a to preto , že v niektorých poisťovniach to ani nie je a v niektorých to máte obmedzené iba na pár orgánov.                                               

Poistenie dlhodobej PN – Toto pripoistenie vám pomôže vyplniť príjem v prípade dlhodobej PN. A to konkrétne ak maródite viac ako 29 dní. Pozor si treba dávať na to, či v takom prípade poisťovňa plní od prvého dňa ako ste začali maródiť alebo až od 29. dňa. Taktiež je potrebné si dávať pozor a dobu na akú vám poisťovňa poistí (napríklad Generali vás poistí iba na dva roky a každý rok vám to bude predlžovať).  

Trvalé následky úrazu – poisťovňa vám vyplatí jednorazové plnenie v prípade zníženia funkčnosti nejakého orgánu, v prípade zníženia hybnosti končatín, v prípade popálenín alebo pri akejkoľvek strate končatín.

Trvalé následky sa dojednávajú s progresívnym plnením. V jednoduchosti to znamená, že poisťovňa prihliada na to aký závažný je úraz (napríklad je rozdiel vybitý zub a amputovaná noha). Čiže pri strate zuba poisťovňa vyplatí napríklad 1% dojednanej sumy a pri strate nohy napríklad 100% dojednanej sumy (záleží od poisťovne).  

Okrem toho máte a výber mnoho ďalších pripoistení, ktoré si môžete navoliť. Ja osobne som fanušik toho aby ste mali v poistení iba to čo budete naozaj potrebovať.

Denné odškodné úrazu – v prípade úrazu vám poisťovňa vyplatí dohodnutú čiastku za každý deň úrazu a to podľa oceňovacích tabuliek.

Napríklad: Ste poistený na sumu 10€/deň. Vyvrtnete si členok a toto riziko je v oceňovacích tabuľkách určené na 30 dní. Ak sa budete liečiť aspoň 30 dní tak vám poisťovňa vyplatí 300€.

Poistenie chirurgického zákroku – poisťovňa vám vyplatí dohodnutú čiastku podľa chirurgického zákroku.

Napríklad: Ste poistený na sumu 10 000€. Zlomíte si ruku a idete na operáciu. V oceňovacích tabuľkách je za operáciu ruky 10% z poistenej sumy. Poisťovňa vám tak vyplatí 1000€ jednorázovo.

Hospitalizácia – poisťovňa vám vyplatí za každý deň ako ste hospitalizovaný dohodnutú poistnú sumu.

Pripoistení je samozrejme viac ale tieto sú základné a také s ktorými sa budete stretávať najčastejšie.

Na záver vám dám ešte týchto pár tipov ako pokračovať pri výbere dobrého poistenia hypotéky

  1. Pochopte svoju aktuálnu situáciu. Položte si otázky ako
  • Aké úspory máte?
  • Máte finančnú rezervu?
  • Boli by ste schopný vyplatiť hypotéku ak by ste ostali na invalidnom dôchodku a nemohli by ste pracovať?
  • Mohli by ste pracovať aj keby ste ochrnuli?
  • Šetríte si v II. a III. pilieri?
  1. Nechajte si prepočítať a pripraviť ponuky z rôznych poisťovní. Ak to chcete urýchliť, tak kontaktujte finančného agenta, ktorý vám to pripraví rýchlejšie ako keby ste to riešili s každou poisťovňou osobitne.
  2. Máte staré životné poistenie? Možno ho stačí iba prispôsobiť a prerobiť (dopoistiť). Ušetríte tak prostriedky a nebude vám plynúť ďalšia čakacia doba.
  3. Vyriešte si poistenie čo najskôr – čím ste mladší, tým to budete mať lacnejšie.
  4. S návrhom pripoistení a poistných súm sa poraďte s odborníkom, predídete tak komplikáciám.

Zdroje:

slavomirmolnar.sk/poistenie-hypoteky-uveru-hypopoistenie-kalkulacka/

fingo.sk/blog/7-rad-o-poisteni-hypoteky-ochrante-seba-aj-svoju-rodinu/

mojekysuce.sk/poistenie/je-vyhodne-dojednat-si-poistenie-schopnosti-splacat-hypoteku-v-unicreditbank

Verified by MonsterInsights